შპს "თანამედროვე განათლების აკადემიის"

დირექტორს, ბატონ დავით მალაზონიას

განცხადება